Кариерно советување

  • Кариерно советување

    Clear View BTC организира работилница за кариерно советување. Целта на проектот е да се стекнeте со корисни вештини применливи во процесот на вработување и важни аспекти за планирање и развој на сопствената кариера,...