Продажба

 • Telesales & Telemarketing

  Telesales & Telemarketing техниките се моќен метод на директна комуникација кои компаниите нашироко ги корстат за да ги промовираат и продаваат своите производи и услуги.
  Земајќи го во предвид динамичниот начин на живот...


 • ASEE Sales Excellence Program

  Интензивна и практична програма за продажба, според светски позната методологија Adizes.
  Опремете се со знаења и алатки на најуспешните!


 • Продажен однос, купувач – продавач

  Не е значајно само да го продадете вашиот производ или услуга туку особено важно е и КАКО тоа ќе го сторите – во крајна линија токму тоа е тајната што потрошувачот го враќа повторно во вашиот продажен процес и го прави...


 • Продажба и продажни вештини

  Не ја пропуштајте дво-дневната практична работилница за продажба.
  Понуда што не може да ја одбиете: пријавете се и добијте бесплатна консултантска сесија со нашиот предавач, врвен професионалец со 15 годишно искуство во...