Тренинг за тренери

  • Тренинг за тренери

    Дали знаете како на најдобар начин да спроведете обука? Применувањето на најразлични вештини за трансфер на знаењто се моќни алатки за спроведување на обука. Организцијата на едно предавање е процес кој бара примена на...