Управување со време

  • Управување со време

    Обуката нуди можност низ интерактивна работа и алатки за учење да се стекнат знаења и вештини за управување со време. Учесниците кои активно се вклучени во програмата од оваа обука совладуваат и креираат сопствен план за...