Adizes Top LeaF

Adizes Top LeaF

Adizes TOP LeaF Program е единствената лиценцирана програма за менаџери во Македонија, програма наменета за менаџери од сите менаџерски нивоа. Adizes TOP LeaF е креирана за унапредување на менаџерските способности при управување со луѓе или процеси во организацијата.

Оваа програма за прв пат почнува да се комуницира со менаџерите во Македонија за да истата подоцна завземе свое место во примената во над 160 земји ширум светот.

Adizes TOP Leadership Forum ги прави менаџерите подобри!

 


назад