Soft skills in IT

Она што технологијата не може да Ви го обезбеди

За посетителите и компаниите кои учествуваа на конференцијата PM & IT 2019 следуваат посебни поволности за посета на оваа обука


 

Зошто е важно да се развијат меките вештини?

Порастот на автоматизацијаат и вештачката интелегенција покажуваат дека техничката подготвеност не е повеќе доволна за да се биде успешен. Исражување направено од страна на Линкдин, со анкетирање на 5 000 талентирани професионалци од 36 земји покажува дека

 • 92% од анкетираните сметаат дека меките вештини се исто или поважни од техничката подготвеност при ангажирање на нов член во тимот
 • 80% од анкетираните сметаат дека меките вештини имаат значителна важност за успехот на компанијата

Целата тренинг програма се состои од вкупно 15 теми, конципирана како ин-хаус тренинг  во три блока од по 5 теми. Програмата за прв пат е достапна како обука од отворен тип, со која се  опфаќа еден блок од  5 теми.

 

Предавач Билјана Барукчиева

 •  Како искусен проектен менаџер, Билјана работела во повеќе мали и големи IT компании. Почнувајќи како PL/SQL девелопер, унапредувајќи ги нејзините технички знаења кон Oracle софтверите , станала првиот сертифициран Oracle university тренер во Македонија. Покрај унапредување на техничките познавања, работејќи на различни мали и големи проекти со различни тимови, се здобила со вредно искуство за креирање на тимови и нивна успешна мотивација и водење, унапредувајќи ги човечките, социјалните , комуникацииските вештини и емоционалната зрелоста на членовите на тимот.

За кого е наменет пакетот обуки

 • Менаџери на средно ниво
 • Проектни менаџери
 • Лидери на тимови, технички лидери, супервизори
 • ИТ и техничките професионалци
 • Професионалци од различен сениоритет

 

Обуките се со висок степен на проактивност, со партиципација на учесниците преку групни дискусии, решавање на индивидуални задачи, изнаоѓање на решенија во симулирани ситуации


Справување со конфликти 

Број на часови: 8

Содржина:

 • Што е конфликт?
 • Како да се справите со конфликтите
 • Како да управувате со емоциите
 • Како да се одговори на ситуации кои ескалираат
 • Како да се преговара
 • Како да се спречат конфликтите

Решавање на проблеми ( Problem solving) 

Број на часови: 8

Содржина:

 • Што е  Решавање на Проблем?
 • Дефинирање на проблемот
 • Генерирање на идеи
 •  Brainstorming
 • Одлучување
 • Планирање

Причинска анализа  

Број на часови: 8

 Содржина:

 • RCA процес
 • 5 Whys
 • Вештини за поставување на прашања
 • Оценување на влијанието на промените и одлуките
 • Примери и ефективни дијаграми
 • Парето анализа
 • Анализа на влијанието

Лидерство 

Број на часови: 8

Содржина

 • Размислување ориентирано кон цели                               
 • Стратегија
 • Центар на Вмрежување
 • Влијание
 • Mотивација и Техника на испрашување
 • Развој на луѓето
 • Стилови на лидерство
 • Делегирање
 • Креативно размислување
 • Менаџирање на ризик и можности     
 • Акционен план

 Управување со време 

Број на часови: 8

 Содржина:

 • Начини на управување со времето
 • Планирање
 • Oрганизирање
 • Справување со луѓе

Цел на програмата 

Вештините што се најважни денес се оние кои ние погрешно го нарекуваме "меки". Но, нема ништо меко во нив. Всушност, меките вештини, доколку не се совладаат, брзо стануваат “тешки” вештини за развој во нашите тимови.Со оваа обука Вие ке се стекнете со вештини за

 • Унапредување на личната продуктивност
 • Спречување и контрола на конфликти во тимот
 • Идентификација на извори и причини  за проблеми
 • Креативно соочување и разрешување на проблеми
 • Превземање на улогата на компетентен лидер 

 Oваа програма дава исклучително добри резултати кога се практикува и како In house (специјализирана програма за една компанија) 

 

Форма за пријавување за обуки

v