Agile Essentials - Водење на ангажирани тимови во дигитална трансформација

 • Дали постои формула за успешен раст на тимови и организации?
 • Како да останете конкурентни во предизвикувачко време и при тешки клиенти?
 • Дали може да се изгради култура на агилност и дигитална трансформација во краток период?

 Некои  менаџери применуваат пристап на ангажираност во работењето, кој на тимот им задава мака во првите фази на своето созревање, па во тој случај агилноста делува неуспешна.

Оваа работилница ви помага во изнаоѓање начини како членовите на тимот меѓусебно да се запознаат, да си веруваат и комуницираат,  да решаваат проблеми, да разговараат и да донесат заеднички одлуки.

Станува збор за фасцилитирање и охрабрување на процесот во текот на проектот и е наменета за лидери кои се соочуваат со предизвици на зголемена комплексност и кои сакаат да ја збогатат својата лидерска практика со агилни методи.


Цели на обуката:

 1. Откривање на култура на агилност
 2. Учење на агилни методи за зајакнување
 3. Како тимовите да станат само-организирани и истовремено да се заштитуваат
 4. Основите на тимска работа и како да се применат во агилни тимови
 5. Инкорпорирање на моделот за агилно лидерство
 6. Ослободување на љубопитноста и креативното размислување за менаџирање на ризикот и неизвесноста
 7. Зајакнување на способноста за решавање на проблеми и донесување на одлуки за подобрување на перформансите
 8. Ефективно употребување на колективната мудрост и нејзино приспособување кон агилен тим

Тeми на обуката:

 1. Агилна организациска култура
 2. Агилни цели и 12те принципи
 3. Препознавање на отпорот кон промена
 4. Градење на агилна, коалициона мрежна структура
 5. Зајакнување на тимови и негување на успех
 6. Идентификување на бизнис вредностите и животниот циклус на агилноста
 7. Планирање
 8. Заостанати проекти и проценување на иднината
 9. Дневни активности
 10. Делегирање и превземање одговорност
 11. Состанок за преглед

 • Датум на почеток: 26.06.2019
 • Динамика2 дена по 6 часа
 • Датуми: 26 -28.06.2019
 • Цена: 15.000

За повеќе од еден слушател од иста компанија следува попуст

 

Форма за пријавување за обуки

v