Градење на корпоративна култура за грижа на клиенти

Како да се грижите за клиентите во услови на криза?
Во борбата за клиенти, битката ќе ја добијат тие што најмногу се грижат за нив.
Подгответе се за последиците од кризата, за новиот начин на работење и работа со клиенти.
Како ќе се однесуваат клиентите и како да го предвидите нивното однесување?
Бројот на вашите клиенти се намалува?
Како преку грижата за клиенти да го намалите бројот на изгубени клиенти?
Задржете ги постоечките клиенти и добијте нови клиенти преку решавање на нивен проблем или потреба.
Како во новите услови, да го смените начинот на размислување и да почнете да размислувате дигитално во насока на грижа за клиентите?
Како треба да се однесувате и да „изгледате“ дигитално? Kако да се справите со тешки клиенти особено во дигиталниот свет?
Кои вештини треба да ги поседувате за да ги користите електронските канали?
Кризата ќе заврши – Што потоа?


ЦЕЛИ НА ОБУКАТА 

 • Да препознаеме што точно значи процесот на услуги во однос на сите наши клиенти, било внатрешни или надворешни,
 • Да препознаеме како нашиот стил на однесување влијае на процесот на услугата на клиентите,
 • Да ги идентификуваме потребите и очекувањата на нашите клиенти,
 • Да применуваме извонредна услуга за клиентите за да генерираме повратна работа,
 • Да изградиме висок степен на задоволство кај клиентите преку “in-person” (лице во лице) услуги на клиентите,
 • Да обезбедиме извонредна услуга за клиентите преку телефон, интернет и останатите електронски канали,
 • Да се справуваме со т.н. „незгодни клиенти“.

ТЕМИ НА ОБУКАТА:


Тема 1 Задоволен клиент

 • Типови на клиенти,
 • Видови на услуги кои ги нудиме на клиентите,
 • Кој сé пружа услуги на клиентите.

Тема 2 Воспоставување на сопствениот стил на однесување

 • Важноста на изгледот и однесувањето во комуникација со клиенти,
 • Важноста на насмевката во комуникација со клиенти,
 • Моќта на позитивната енергија.

Тема 3 Вештини за утврдување на потребите и очекувањата на клиентот

 • Како правилно да се идентификуваат потребите и очекувањата на клиентите,
 • Начин на примена на техники на ефикасна и ефективна комуникација,
 • Како да се обезбеди дополнителна посветеност на основните потреби, приоритети и очекувања на клиентите.

Тема 4 Основни стилови на однесување - анализа и техники на справување

 • Дефинирање на основните стилови на однесување кај клиентите,
 • Анализа на поедини стилови на однесување,
 • Техники за справување со различни типови на однесување,
 • Справување со т.н "Тешки клиенти"

Тема 5 Грижа за клиенти во ситуација на "In-Person Client Service"

 • Грижа за клиент на работните места во салоните (шалтер, канцеларија ...)
 • Вештини на користење на невербална комуникација.

Тема Вештини во користење на современите електронски канали (телефон, е-маил ....) во грижа за клиенти

 • Tip's & Trick's  во комуникација со клиенти преку телефон, 
 • Предности и негативности во користењето на електронската комуникација,
 • Do's & Don'ts во електронска комуникација,
 • Tip's & Trick's во комуникација со клиенти преку електронски канали.

Тема 7 Конфликти

 • Дефиниција на конфликт
 • Причини за настанување на конфликт
 • Основни типови на конфликти
 • Стадиуми на развој на конфликти
 • Начини на справување со конфликти

Oваа програма дава исклучително добри резултати кога се практикува како In house (специјализирана програма за една компанија).

Унапредете ги вашите бизнис резултати и стекнете „killer” вештини од врвен професионалец.


Редовна цена: 12.000 ден. без ДДВ

Цена со 15% попуст: 10.200 без ДДВ


Форма за пријавување за обуки

v