Вештини на Агилен менаџер

 

Патот до одличен раководител

Дали како менаџер брзо се прилагодивте на кризата?
Дали го имате соодветното знаење за брзо да се прилагодите на промени?
Колку брзо вашиот тим се прилагоди на промените?
Дали вашата компанија создава стратегија која ќе биде одговор на новите предизвици?
Дали менаџерите во вашата компанија имаат обврска, одговорност и овластување да ја спроведат стратегијата?
Дали имаат доволно знаење како да го направат тоа и да го пренесат на својот тим?


ЦЕЛИ НА ОБУКАТА


 • Продуктивно раководење - базирано на Адижес методологија
 • Агилните Лидери (вредни, грижливи, продуктивни раководители) препознаваат дека вработените работат најдобро кога тие се мотивирани, вклучени во процесот на работните задачи и имаат обезбедени услови за извршување на истите.
 • Почитувањето и довербата на индивидуалната личност е неопходна вештина на секој Агилен Лидер бидејки ги балансира и приоретизира потребите и конфликтните околности на компанијата. Лидерите препознаваат дека почитувањето и довербата на личноста не е „сé или ништо“ концепт.

ТЕМИ НА ОБУКАТА:


Овие теми им обезбедуваат на учесниците примена на практични вештини и знаења поврзани со:

Тема 1: Основи на менаџмент

 • Adizes Conceptual Map
 • Градење на култура на взаемна доверба и почит
 • Тајната на успехот на секоја организација

Тема 2: Менаџирање на луѓе

 • Што значи добар менаџмент
 • Стилови на менаџмент и промашен менаџмент
 • Кои комплементарни тимови добро функционираат
 • Крајности на типовите и како да се справиме со нив
 • Што е лидер?

Тема 3: Алатки за успешно управување

 • Како се водат успешни состаноци
 • Како правилно да донесуваме одлуки
 • Како да се обезбеди ефективна имплементација
 • Како се делегираат одговорности

Начин на одвивање на сесија

 • Кратки видео лекции од Ichak Kalderon Adizes
 • Проактивност во индивидуални и групни дискусии
 • Разгледување на конкретни примери од нашата пракса ( работилница со практични вежби )
 • Донесување на одредени заклучоци или насоки по кои ќе се водиме во иднина
 • Feedback активности во групна или индивидуална форма по завршувањето на обуката

Oваа програма дава исклучително добри резултати кога се практикува и како In house (специјализирана програма за една компанија).

Унапредете ги вашите бизнис резултати и стекнете „killer” вештини од врвен професионалец.


Редовна цена: 16.800 ден. без ДДВ

Цена со 15% попуст: 14.280 ден. без ДДВ

Форма за пријавување за обуки

v