Lean Fundamentals - Проток и континуирано подобрување за зголемување на продуктивноста

Дали постои формула за развивање на успешна, производствена организација?

 • Како да останете конкурентни во предизвикувачко време и при тешки клиенти?
 • Дали може да се изгради култура на континуирано подобрување во организациите?

Производствените компании се соочуваат со многу предизвици во денешната економија и несигурно опкружување. Тие мора да:

 • воспостават комплексни системи на работење,
 • да ги планираат и предвидат идните трендови,
 • да го изградат својот бренд,
 • да се борат за влијание на пазарот,
 • да изградат успешни врски со клиентите,
 • да го намалат производниот отпад,
 • да ја зголемат продуктивноста
 • и да произведат иновативни производи.

Новите LEAN Fundamentals програми за учење и развивање на производствени професионалци, развиени врз основа на учење преку искуство, каде суштината на најдобрите практики е опфатена преку вежби, игри и студија на случај од страна на учесниците, кои создаваат акциони планови за имплементирање на ново стекнатото знаење во работното место и дисеминација на LEAN културата низ целата организација.

Цели на тренингот

 1. Откривање на LEAN моделот
 2. LEAN методи на зајакнување
 3. Како тимовите да станат само-организирани и истовремено да се заштитуваат
 4. Основите на LEAN и како да се применат во тимска работа
 5. Инкорпорирање нa LEAN моделот
 6. Ослободување на љубопитноста и креативното размислување за менаџирање на ризикот и неизвесноста
 7. Зајакнување на способноста за решавање на проблеми и донесување на одлуки за подобрување на перформансите
 8. Ефективно употребување на колективната мудрост и нејзино приспособување кон LEAN тим

Теми на тренингот

 1. LEAN принципи на производство
 2. Дефинирање на вредност и мапирање на проткот на вредноста
 3. Креирање на flow и воспоставување на pull
 4. Потрага по совршенство
 5. Истражување на 7те вида отпад
 6. Пристапот на 5те С
 7. Вежбање на пристапот на Kanban
 8. LEAN алатки за ефективно лидерство

„Континуираното подобрување е подобро од одложеното совршенство.“ – Марк Твејн


Пристап

LEAN Fundamentals е енергетска, ангажирачка и интерактивна работилница на оваа популарна тема. Работилницата се одвива во текот на 2 дена (по 6 часа).

Работилницата вклучува различни игри и вежби за подобро разбирање и водење на агилни тимови.

Програмата е преставена преку моделот на учење низ искуство.


Започнува на 2 јули

 • Времетраење 12 часа
 • Динамика и доаѓања 2 дена по 6 часа
 • Датуми 02 и 04.07.2019
 • Цена по учесник: 15.000 денари

Форма за пријавување за обуки

v