Продажни вештини - техники и алатки

Како да го намалите бројот на изгубени зделки во време на криза?
Сакате да ја унапредите продажбата во време на криза?
Колку клиенти ќе се вратат за време на кризата?
Како да го зголемите бројот на клиенти кои ќе се вратат по кризата?
Кои се 7-те есенцијални фази на продажба?


ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

  • Да се разберат фундаменталните поми и тајни на процесот на продажба, психолошките механизми, градењето на доверба и почит со клиентите и да се одржи тотален позитивен став, соодветно со идентификувањето на потребите и очекувањата на нашите клиенти за да се креира додадена вредност на нашите производи и услуги со цел да се подобрат резултатите на продажбата и зголеми профитот на организацијата.
  • Како да се идентификува и прилагоди стилот на личност на оној на клиентите и да пронајдеме начин како да ги надминеме приговорите, изнајдеме решенија адекватно потребите и очекувањата на клиентите, пректични совети за активно слушање, стилови и тактики во преговарањето со техники на поставување на прашања и користење на емоционалната интелегенција во процесот на продажбата.
  • Низ практични примери да се развијат продажни вештини, техники, стратегии и алатки за успех во процесот на продажбата и зголеми профитот на организацијата.

ТЕМИ НА ОБУКАТА:

Тема 1 - Основни поими во продажба – зошто и како купуваме?
Тема 2Патот на извонредност во продажбата - 7 есенцијални фази на процеси на продажба,
Тема 3 - Прилагодување на процесот на продажбата на 4-те основни стилови на клиентот и разбирање на сигналите од говор на телото,
Тема 4 - Емоционална крива на купување.
Тема 5 - Финални совети за успех во процесот на продажбата – напредни продажни техники, алатки и стратегии.


Унапредете ги вашите бизнис резултати и стекнете „killer” вештини од врвен професионалец.

Редовна цена: 12.000 ден. без ДДВ

Цена со 15% попуст: 10.200 ден. без ДДВ

Форма за пријавување за обуки

v