Водење и мотивација на продажен тим

Кога немаме многу време и сакаме за краток рок да ги поправиме продажните резултати, обично вршиме дополнителен притисок на продажниот тим и така постигнуваме резултати... или....?

Постојат најмалку две работи за кои мора да се размисли кога МОРАТЕ за кратко време да ги поправите продажните резултати:

 • Како и на кој начин јасно и прецизно да ги насочите продажните лица кон целта
 • Како и покрај бројните неуспеси да успеете да го одржите мотивиран продажниот тим

За кого е наменета?

 • За Менаџери на продажен тим
 • За продажни лица

Број на часови: 16

Содржина:

Ден 1: Поставување на јасни цели

 • Принцип на поставување на цели
 • Што се подразбира под СМАРТ цели
 • Цели кон сегменти на пазарот
 • Како да се остварат целите
 • Пратење на реализација, корекција

 

Ден 2: Мотивација на продажниот тим

 • Разлика во ефектот на мотивирани и немотивирани лица
 • Што е потребно да знаете за продажните лица и како да го искористите тоа знаење
 • Како сознанијата од психологија да ги употребите за мотивирање на вработените во продажба
 • Колкаво е значењето на парите
 • Што освен плата може да биде мотиватор и како тоа да се искористи

Форма за пријавување за обуки

v