Справување со тешки клиенти – конфликт менаџмент

*Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Содржина:

 • Комуникација со незадоволни купувачи.
 • Како да го расчисти недоразбирањето.
 • Фрази, кои не треба да се користат.
 • Лажни верувањa во комуникацијата.
 • Зошто жалби добредојдени.
 • Решавањето жалби.
 • Како да се препознае скапоценоста во приговорите.
 • Како успешно да ги решите приговорите.
 • Пристап од 6-чекори за справување со несреќни клиенти.
 • Како да се справи со незадоволни клиенти / купувачи.
 • Суспендирање.
 • Како да се ​​обезбеди информација која не е добредојденa.
 • Oднесување кое ги поттикнува почит.
 • Учтивa конфронтација

Форма за пријавување за обуки

v