Adizes - Excellent Salesman (Програма за продажба)

 

Компаниите кои што ние ги знаеме воглавно живеат од приливот кој што нивните продажни тимови се во состојба да го остварат. Продажба е моторот кој што генерира опстанок, развој или пропаѓање на некои компании.

Во услови на драматичен развој на конкуренцијата во речиси сите бранши, продажбата станува се покомплексна. Со развојот на интернетот, информираноста на клиентите, доживеа неверојатна прогресија, така што продавачите се соочуваат со предизвикувачки задачи.

Во такви услови, посветеноста на континуираната работа за подобрување на продажните процеси, подобрувањето на знаењата и вештините на продавачите, стратешкото и оперативното планирање, како и мотивацијата на тим за продажба се основните елементи на успешната работа на менаџерите за продажба.

„Ништо не се случува се додека некој некому не продаде нешто“

Зошто да бидете дел од оваа програма?

Програмата „Excellent Salesman“ .Се состои од теориски и практичен дел. Уникатна вредност на обуката, освен што е Адижес лиценцирана, се работилниците. По секој одржан модул, следи работилница каде се вежбаат практично научените алатки, со цел да ја подигнат не само компетенцијата на продавачите него и нивното способност да во практични услови го применат наученото.

 • Модул I: Продажни вештини
 • Модул II: Усовршување на продажбата
 • Модул III: SPIN техника на продажба
 • Модул IV: Работа со тешки клиенти

Oваа програма претставува модерен и комплексен пристап за обука на продажни лица. Обуката опфаќа четири комплетни единици - модули, секој следен модул носи покомплекси и помоќни алатки

 • Специјални поволности
 • За двајца слушатели од иста компанија на вториот следи попуст од 15%
 • За тројца слушатели од компанија, четвртиот е бесплатен.
 • Можност за плаќање на рати:
 • Mожност за плаќање на рати, со кредитна картичка од било која банка
 • Можност за плаќање до 24 рати, со дебитна картичка на Комерцијална Банка
 • Можност за плаќање на 6 рати со Дајнерс
 • Можност за плаќање до 12 рати со потпишување на нотар

 

Модул I: Продажни вештини (8 часа)

 • Содржина:
 • Кој, како и зошто купува;
 • Што клиентите очекуваат од продавачот/продажното лице;
 • Процес на развој на купувачот;
 • Додадена вредност и како да се постигне;
 • Како да се претставиме на купувачот;
 • Фази на продажен разговор – споредба на различни пристапи;
 • Златна тишина;
 • Да се зборува или да се прашува;
 • Прашања и начин на поставување на прашања;
 • Начин на презентирање на производите или услугите;
 • Затворање на продажба;

Работилница  I: Продажни вештини (8 часа)

Roll Play – чекори на продажен разговор 

Модул II: Усовршување на продажбата (8 часа)

 • Содржина:
 • Основни карактеристики на типови на личности;
 • Идентификација на стилови на личности со кои се среќаваме прв пат;
 • Начини на продавање на различни типови на личности;
 • Процес на креирање на однос со купувачите;

Работилница II:   Усовршување на   продажбата (8 часа)

Roll Play – примена на техники на продажба со фино подесување на стилот на купувачот

 

Модул III: SPIN техника на продажба (8 часа)

 • Содржина:
 • Како се развива потреба;
 • SPIN прашања и нивно поставување;
 • Активно слушање;
 • Ситуациони прашања;
 • Проблемски прашања;
 • Прашања од корист за клиентот;
 • Решавање на приговори на клиентот;

Работилница III: SPIN техника на продажба (8 часа)

Roll Play – примена на SPIN техника на продажба

 

Модул IV: Работа со тешки клиенти (8 часа)

 •  Содржина:
 • Комуницирање со незадоволни купувачи/клиенти;
 • Како да се разреши недоразбирањето;
 • Фрази кои треба да се избегнуваат;
 • Предрасуди при комуницирањето;
 • Зошто се рекламациите добредојдени;
 • Решавање на поплака/жалба на клиент;
 • Како да се препознае скапоцена забелешка/поплака;
 • Лестер техника;
 • Како да се постапи со незадоволен клиент/купувач;
 • Однесување со кое се поттикнува почит од страна на купувачот;
 • Учтива конфронтација

Работилница IV: Работа со тешки клиенти  (8 часа)

Roll Play – справување со приговори

 

Цел на програмата:

Големата конкуренција во скоро сите гранки ги направи конвенционалните пристапи кон продажбата практично деградирани. Оваа серија на обуки ги опфаќа сите клучни елементи на успешни разговори за продажба во контекст на модерниот пазар.

Современата продажба подразбира значен пресврт во пристапот кон работата на продавачите, а овие обуки имаат за цел не само да ги подигнат надлежностите на продавачите, туку и да ги обучуваат во практични услови за примена на нови знаења.

 

ПРЕДАВАЧ: ГОРАН НЕДИЧ (Goran Nedic), CONSULTANT & SENIOR ASSOCIATE ADIZES SEE

СОВРШНИ ТЕХНИКИ НА ПРОДАЖБА - продавачот секогаш може да биде уште подобар

Како консултант и предавач во Аdizes SEE, работи на креирање на нови семинари и услуги, по современа методологија, кои успешно се имплементираат во регионот.

Имајќи го во предвид видовите на работни позиции во продажба, од прадавачи во „прва линија“ до  менаџери и директори на продажба, комбинирајќи го знаењето и искуството од Adizes метологијата, Горан разви сет на семинари, кои се надополнуваат и постепено ги градат неопходните вештини кај еден продавач.

Меѓу клиентите со кои има работено последните неколку години ги истакнува MK Group, Kimtec, Inmold, Vojvođanska Banka, Novatronic, Adeco, Galenika Fitofarmacija, Biofor, Fiat Automotive, NIS Србија,  Violeta( BIH), Uniqa осигурување,  Husqvarna (HR),  Mtel (RS), Knauf (од регионот), Alfatherm (BIH), HSM информатика (HR)

Slobodno vreme Goran najradije provodi  sa svojom petočlanom porodicom. Ipak, pronađe se vremena i za malo bluza. Poslednjih deset godina Goran je član benda „Gamblers“, svirajući saksofon u mnogim klubovima i po festivalima širom regiona pokušava da zadovolji svoju ljubav i strast za muzikom.

Слободното време Горан најрадо го поминува со своето петчлено семејство. Последните десет години Горан е член на бендот „Gamblers“, свирејќи  саксофон во многу клубови и по фестивали ширум регионот пробува да ја задоволи својата страст за музика.

 • Динамика:

 

Продажни вештини (Февруари) 

 • 21.02.2018 – Продажни вештини – Група 1
 • 22.02.2018 – Продажни вештини – Група 2

 

Работилница

 • 28.02.2018 - Roll Play – чекори на продажен разговор – Група 1
 • 01.03.2018 - Roll Play – чекори на продажен разговор – Група 2

 

Напредни продажни вештини (Март)

 • 14.03.2018 – Напредни продажни вештини – Група 1
 • 15.03.2018 – Напредни продажни вештини – Група 2

 

Работилница

 • 21.03.2018 - Roll Play – примена на техники на продажба со фино подесување на стилот на купувачот – Група 1
 • 23.03.2018 - Roll Play – примена на техники на продажба со фино подесување на стилот на купувачот – Група 2

SPIN техника на продажба (Април)

 • 11.04.2018 - SPIN техника на продажба – Група 1
 • 12.04.2018 - SPIN техника на продажба – Група 2

Работилница

 • 18.04.2018 - Roll Play – примена на SPIN техника на продажба – Група 1
 • 20.04.2018 - Roll Play – примена на SPIN техника на продажба – Група 2

Работа со тешки клиенти (Мај)

 • 09.05.2018 – Работа со тешки клиенти – Група 1
 • 10.05.2018 – Работа со тешки клиенти – Група 2

          Работилница

 • 16.05.2018 - Roll Play – справување со приговори – Група 1
 • 18.05.2018 - Roll Play – справување со приговори – Група 2

Модул 1: Продажни вештини

Број на часови: 8

Содржина:

 • Кој, како и зошто купува;
 • Што клиентите очекуваат од продавачот/продажното лице;
 • Процес на развој на купувачот;
 • Додадена вредност и како да се постигне;
 • Како да се претставиме на купувачот;
 • Фази на продажен разговор – споредба на различни пристапи;
 • Златна тишина;
 • Да се зборува или да се прашува;
 • Прашања и начин на поставување на прашања;
 • Начин на презентирање на производите или услугите;
 • Затворање на продажба;
 • Roll Pay – чекори на продажен разговор

Модул 2: Усовршување на продажбата

Број на часови: 8

Содржина:

 • Основни карактеристики на типови на личности;
 • Идентификација на стилови на личности со кои се среќаваме прв пат;
 • Начини на продавање на различни типови на личности;
 • Процес на креирање на однос со купувачите;
 • Roll Pay – примена на техники на продажба со фино подесување на стилот на купувачот

Модул 3: SPIN техника на продажба

Број на часови: 16

Содржина:

 • Како се развива потреба;
 • SPIN прашања и нивно поставување;
 • Активно слушање;
 • Ситуациони прашања;
 • Проблемски прашања;
 • Прашања од корист за клиентот;
 • Решавање на приговори на клиентот;
 • Roll Pay – примена на SPIN техника на продажба

Модул 4: Работа со тешки клиенти

Број на часови: 8

Содржина:

 • Комуницирање со незадоволни купувачи/клиенти;
 • Како да се разреши недоразбирањето;
 • Фрази кои треба да се избегнуваат;
 • Предрасуди при комуницирањето;
 • Зошто се рекламациите добредојдени;
 • Решавање на поплака/жалба на клиент;
 • Како да се препознае скапоцена забелешка/поплака;
 • Лестер техника;
 • Како да се постапи со незадоволен клиент/купувач;
 • Однесување со кое се поттикнува почит од страна на купувачот;
 • Учтива конфронтација

Форма за пријавување за обуки

v