Тренинг за Tренери

За кого е наменета?

 • Сите оние кои сакаат да совладаат вештини за спроведување на обуки
 • Сите оние кои сакаат да ги подобрат своите презентациски способности
  Менаџери, сопственици
 • Вработени во академски институции
 • Вработени чија работа вклучува комуникација со луѓе

Содржина:

 • Како на најдобар начин да  спроведете обука
 • Применување на различни начини за спроведување на обука
 • Јакнење на вештини за трансфер на знаење
 • Методи за трансфер на знаење
 • Примена на ефективни методи за евалуација  на знаењето на учесниците пред и по завршената обука

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ НА ОБУКАТА?

 • Процес на обука
 • Раководење со остварувањата/перформансот
 • Модели на обука и развој
 • Стратегии за одржување на внимание на слушателите
 • Како да се организира успешна обука/работилница?
 • Начин на креирање на оптимално опкружување за спроведување на обуката, изглед на презентерот и начин на говорење
 • Начини за манаџирање на проблематичните учесници
 • Начини за користење на физички и ментални енерџајзери
 • Анимирање на групата
 • Најчести грешки кои што треба да се избегнуваат
 • Техники за сумирање на стекнатите знаења

Форма за пријавување за обуки

v