Деловна комуникација

За кого е наменета?

 • Mенаџери, претприемачи, сопственици
 • Лица одговорни за продажба
 • Вработени во одделите за комуникација со јавност
 • Вработени во одделот човечки ресурси (HR)
 • Сите кои сакаат да ја зголемат својата бизнис експертиза

Вашиот успех ќе биде одреден 5% од вашето академско знаење, 15% од вашето професионално искуство и 80% од вашите комуникациски вештини!

Содржина:

 • e-реторика: пишување прилагодено за електронска пошта
 • Како да напишете добро деловно писмо
 • Комуникација со јавноста и медиумите
 • Техники на презентација
 • Зошто некои типови на личности комуницираат потешко (по Адизес методологија ПАЕИ типови, тестирана методологија)
 • Адвертајзинг - неперсонална и платена форма на комуникација
 • Комуникација во услови на криза

Форма за пријавување за обуки

v