Презентациски вештини

За кого е наменета?

 • Лица одговорни за продажба
 • Вработени во одделите за комуникација со јавност
 • Вработени во одделот човечки ресурси (HR)
 • Сите кои сакаат да ја зголемат својата бизнис експертиза
 • Невработени лица

Содржина:

 •  Структурата на една успешна презентација
 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација - говор на телото
 • Структура на успешна презентација
 • Кои бариери да се надминат за успех
 • Пет техники за совладуње на тремата
 • Асертивност при презентирањето - како да изградите став како успешен презентер?
 • Откријте како да го подобрите Вашиот личен стил на презентирање 

Бенефити од обуката

 • Надминување на тремата пред и за време на презентација
 • Претставување на Вас во најдобро светло секогаш и секаде
 • Можност за презентирање во 2 минути, доколу има потреба од тоа – импресионирање на шефот, клиентот, инвеститорот за онолку време колку што имате 
 • Секој слушател добива и индивидуален извештај каков презентер е, со точен акцент и насоки на се она што треба да подобри
 • Секој слушател добива видео снимка од сопствената презентација.

Форма за пријавување за обуки

v