Презентациски вештини за IT професионалци

За кого е наменета?

 • ИТ и техничките професионалци;
 • Лидери, менаџери, директори;
 • Сите оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини за презентирање на своите проекти и производи.

Содржина:

 • Процес на креирање на презентацијата, како да се подготвите за кратко време за одлична презентација
 • Содржина на презентацијата во зависност од публиката, анализа на публиката, техники за задржување на вниманието на публиката
 • Видови презентации, што сакакте да постигнете со вашите презентации
 • Структура на презентацијата
 • 'Elevator pitch' - како да се претставите себеси и Вашата идеја во две минути, а да го заинтригирате слушателот да сака да Ве види повторно и да чуе повеќе?
 • Грешки на добриот презентер и како да не ги направите
 • Како да се справите со непријатните и комплицирани прашања на публиката
 • Кои бариери треба да ги премостите до успешната презентација
 • Пет техники на совладување на тремата
 • Презентирање Vs Комуницирање
 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација
 • Колку влијае салата, местото, осветлувањето и техничката опрема на вашата презентација
 • Персонален пристап до секој слушател -Вежби 
 • Како говорите?
 • Како да се претставите?
 • Златни правила на одлична Power Point презентација, по терк на врвните презентери.
 • Раководење со сцената
 • По презентацијата – што потоа?

Форма за пријавување за обуки

v