Управување со време

За кого е наменета?

 • Лидери, менаџери, директори;
 • Професионалци во секоја област;
 • Студенти и пост-дипломци

Содржина:

 • Што е управување со време?
 • Да се биде во вистинско време на вистинско место со вистинска активност
 • Стекнување контрола над своето време
 • Баланс
 • Висок учинок
 • Одложувања
 • И повторно одложувања
 • Нередот има тренд за зголемување
 • Дистракции
 • Што во услови на премногу обврски ?
 • Едновремено работење на повеќе задачи
 • Проблемот не е (само) кусок на вештини за управување со време
 • Ситуациите не предизвикуваат емоции
 • Ефективни техники за управување со време
 • Матрица за управување со време
 • Водење календар
 • Поставување приоритети
 • Работа на компјутер
 • Делегирање
 • Мотивација
 • Одржување фокус, само-дисциплина

Форма за пријавување за обуки

v