Обука: Влијанието на мобингот врз успехот на компанијата

Три интересни информации врзани за мобингот во Македонија:

 • 80% од работниците во Македонија барем еднаш во својот работен век доживеале психолошко вознемирување на работното место
 • Дали знаете дека во случај на мобинг, без разлика дали моберот е колега или претпоставен, согласно законот доколку мобингуваниот (лицето врз кој што е вршен мобинг) поднесе тужба, одговорноста ја сноси компанијата т.е. тужбата е кон компанијата.
 • Дали знаете дека согласно законот секоја компанија треба да има назначен интерен посредник за мобинг? Дали знаете кои се неговите обврски согласно законот?


Крајна цел на оваа обука е
слушателите да се научат да препознаат што е мобинг, како да превенирате појава на мобинг во вашата работна средина и како правилно да го инкорпорирате законот за мобинг во своето работење, а со тоа секако и да овозможите усогласување со законот, на компанијата во која што работите.

Научете како да се заштитите од Мобинг – кој како подмолен канцер, се шири и ја уништува работната атмосфера, го уништува задоволството на вработените, соработката, тимскиот дух, едноставно ја носи компанијата надолу. 

Обуката е наменета:

 1. За сите вработени бидејќи никој не е имун на оваа појава
 2. Особено е корисна за оние кои работат во HR областа и за менаџери кои работат на било кое ниво на менаџмент, бидејќи согласно законот – тие се директно одговорни за појава на мобингот во работната средина.
 3. Администратори 
 4. Сопственици што се грижат за вработените
 5. Посредници за мобинг во комуникација

На оваа обука ќе научите:

 1. Како да се справите со конфликтите во работната средина
 2. Како да разликувате што е мобинг, што е кршење на права, а што е дискриминација
 3. Како да постапите во случај да добиете барање за заштита од мобинг
 4. Каква е законската постапка
 5. Како може да спречите појава на мобинг или превентива за заштита од мобинг, прикажано преку чекори кои што треба да ги направи работодавецот за да не дојде до тоа
 6. Ако се појави проблем, како да се спречи ескалација на проблемот
 7. Да препознаете каде е одговорноста за мобинг во компанијата
 • Предавач на обуката е Билјана Чкламовска, која е:

Биљана Чкламовска

 • Предавач на нашата Академија за човечки ресурси (HR Akademy) за Модулот „Правни аспекти на HR“
 • Тренер за тренери за мобинг (сертификат од ЕМДР - психотерапевт Костелиќ, од Милано Италија) 
 • Правен консултант на Унија на Независни и Автономни Синдикати на Македонија,
 • Помирувач и арбитер во работни спорови од листата на помирувачи и арбитри на МТСП (со Лиценца од МТСП И МОТ)
 • Член на NETLEX – европска мрежа на правници во рамките на ETUC (Europian Trade Union Confederation).
 • Раководител на правен сектор / HR и Compliance Manager, ХТЛ Македонија (NOVOMATIC Group of Companies) 
 • Проект Менаџер на Проект за Одговорно коцкање

*Менаџер за усогласеност (Compliance Manаger) - обезбeдува усогласеност на највисоко ниво, на националната законска регулатива со внатрешните политики во сите аспекти и нивоа на компанијата, дава упатства за прашањата околу усогласувањето, со цел  да се зачува интегритетот  и угледот на компаниите, заради негување на законско постапување и високи етички стандарди и обезбедување на висока корпоративна и општествена одговорност.

Содржина на оваа обука:

 1. Поим и видови на Мобинг
 2. Кој е Мобер
 3. Кој е жртва на Мобинг
 4. Какви се последиците од него
 5. Како да се превенира
 6. Како да се лечи
 7. Што вели словото на законот кај нас
 8. Како се справува ЕУ
 9. Студија на случај

Форма за пријавување за обуки

v