Нашата основна работа е да им помогнеме на нашите клиенти да го забрзаат успехот со примена на принципите и практиките на Адижес, и во тој процес градат здрави, високо-перформансни, самоуправни организации кои имаат способност да се справат со секој предизвик. Нашите трансформациони проекти, спроведени од Adizes Organizational Therapists™ (Адижес консултанти), генерално се одвиваат во четири чекори:

 • Чекор 1: Свесност. Почнуваме со учење на моќните концепти на Адижес. Ова ни овозможува да го запознаеме клиентот и обратно, така што заедно можеме да ја процениме потребата, хемијата и способноста.

 • Чекор 2. Дијагноза. Започнуваме со дијагностичка работилница наречена Syndag®, што претставува кратенка за Synergetic Diagnostic Workshop. Синдаг е брза, високо интерактивна 3 дневна работилница која длабоко ангажира до 30 лидери кои ги претставуваат сите нивоа и функционални области на бизнисот. Синдаг е моќно средство за започнување на секој проект за трансформација.

 • Чекор 3. Планирање. Резултатите од Синдаг му даваат на Адижес консултантот податоци и увид, за тоа што треба да се работи со шампионите за промени кај клиентот за да се развие сеопфатен план за напад за драматично подобрување на перформансите и зајакнување на корпоративната култура во процесот. Нашата цел е секогаш да го забрзаме патувањето на клиентот до PRIME, единствената фаза на организацискиот животен циклус, каде што може да биде доминантен конкурент и да ужива во побарувачката, растот, профитабилноста и финансиската моќ на пазарот.

 • Чекор 4. Трансформација. Во енергична атмосфера на взаемно разбирање, соработка, тимска работа и итност, Адижес консултантот работи рамо до рамо со нашите клиенти за разгледување и систематски спроведување на планот за напад.

Нашите клиенти бараат од нас да им помогнеме да се справи со широк опсег на проблеми со овие трансформациски проекти кои вклучуваат:

 • Забрзување на профитабилноста, растот и зафаќање на поголем удел на пазарот.
 • Промена на корпоративна култура.
 • Забрзување на созревањето на брзорастечката организација.
 • Ревитализација на организацијата која старее или не функционира.
 • Зајакнување на менаџерски тим.
 • Интегрирање на превземања и спојувања.
 • Поттикнување на конфликти помеѓу основачите, сопствениците, членовите на одборот, партнерите и членовите на семејството.
 • Раководството на транзицијата и сопственоста на следната генерација.

Искуства од менаџери ширум светот со оваа методологија може да најдете тука